Menu
home
>>
เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

เจตจำนงสุจริต

 – ประกาศเจตจำนงสุจริต

 

สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน

สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน

>> คลิ๊กลิ้ง <<


บทความด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 

ดาวน์โหลด บทความเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ  จำนวน 14 เรื่อง

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

SUBMITTED BY INFORMATION01 ON FRI, 10/26/2018 – 10:27

ตอนที่ 1 พอใจคือพอเพียง

ตอนที่ 2 แก้ตัวหรือแก้ไข

ตอนที่ 3 ซื่อบื้อหรือซื่อสัตย์

ตอนที่ 4 การให้เท่ากับความสุข

ตอนที่ 5 ประโยชน์เขาคือประโยชน์เรา

ตอนที่ 6 ทุกข์หรือสุข

ตอนที่ 7 ชอบทำหรือชอบธรรม

ตอนที่ 8 ตัดออกเพื่อต่อชีวิต

ตอนที่ 9 แบ่งปัน

ตอนที่ 10 ปิดทองหลังพระ

“สื่อประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต”

วิสัยทัศน์คมนาคม ชุด “4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร”

วีดิโอ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย”


เพลง "ช่อสะอาดต้านทุจริต"
SUBMITTED BY INFORMATION01 ON WED, 07/04/2018 - 18:50

เพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” 10เพลง <<ดาวโหลด>>

 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับพิมพ์โปสเตอร์  และสื่อออนไลน์ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ”

1.ไฟล์สำหรับพิมพ์ ไวนิล

2.โปสเตอร์ และสื่อออนไลน์

3.โปสเตอร์

 

สื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท

ไฟล์โปสเตอร์แบบที่ 1

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

1. MV. ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด จำนวน 2 เรื่อง

– เรื่องที่ 1 (ปล่อยขบวนอำนวยความปลอดภัย)   เรื่องที่ 2 (บุคลากรกรมทางหลวงชนบท)

2. การ์ตูนแอมมิเนชั่น 2D ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด จำนวน 3 เรื่อง

– เรื่องที่ 1 (ขับช้า)    เรื่องที่ 2 (เปิดไฟหน้า)   เรื่องที่ 3 (คาดเข็มขัด)

3. สปอตรณรงค์ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด จำนวน 2 เรื่อง

– เรื่องที่ 1 (เกมโชว์)    เรื่องที่ 2 (แร๊พ)

4.  ไฟล์เพลงขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด mp3  (Download)

คลิกที่นี่ ! ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถคลิกเพื่อดูแผนที่เส้นทางได้ตามข้างล่าง

>> เส้นทางที่ 1 <<

>> เส้นทางที่ 2 <<

>> เส้นทางที่ 3 <<

>> เส้นทางที่ 4 <<

>> เส้นทางที่ 5 <<

>> เส้นทางที่ 6 <<

>> เส้นทางที่ 7 <<

>> เส้นทางที่ 8 <<

สปอตวิทยุรณรงค์ความปลอดภัย ปี 2561

SUBMITTED BY INFORMATION01 ON TUE, 12/12/2017 – 17:09

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คลิกที่นี่ การอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับประชาชนเพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ภาพ Info Graphic ชุดที่ 2 กระทรวงคมนาคม

สปอตวิทยุถวายความอาลัย

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรับรองประชาชน ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 

yes ประกาศเจตจำนงสุจริตและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

yes ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพาน แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ กรมทางหลวงชนบท  ระดับจังหวัด 

enlightened  แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์  จัดประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบทระดับจังหวัด  เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายทางหลวงชนบทและสะพาน ที่มีความสวยงาม มีความหลากหลาย สามารถบอกเล่าเรื่องราวของกรมทางหลวงชนบทผ่านภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร   เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 กรกฎาคม 2559  ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

enlightenedสมุดภาพ inforgraphics รัฐบาลเพื่อประชาชน : อินโฟกราฟฟิคและข่าว 

enlightenedค่านิยม 12 ประการ คสช.

enlightenedความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง ความเสียหายจากต้นไม้ในสายทาง

enlightenedคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1008/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทและชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content